Archive for mei, 2007|Monthly archive page

Writer’s block

Ik heb writer’s block.  Ik zou iets kunnen schrijven over de kinderrechtencommissaris en het opsluiten van kinderen in gesloten centra, wat een echt schandaal is.  Of over de zoektermen die naar deze blog leiden, zoals bijvoorbeeld papieren vliegtuigen plooien.  Over de stemtest en het feit dat we niet mochten weten over wat we zouden debatteren en tegenover wie, omdat ze wilden weten of we dat zouden kunnen.  Over dat het nog 11 dagen is tot de verkiezingen.  Over de 20 km van Brussel, dat ik me nu weer kan voornemen om volgend jaar toch mee te doen en eigenlijk nu al te weten dat het toch weer niet zal lukken.  Over de examens die eraan komen en iedereen die vraagt hoe ik dat ga doen (geen idee trouwens).  Over Pirates of the Caribbean 3 (die beter is dan 2).  Over vragenlijsten die ik moet invullen en waar ik de tijd nauwelijks voor vind (gaat u altijd de fractiediscipline volgen indien u zou verkozen zijn).  Over zoveel dingen, alleen kom ik nu op niets.  Typisch.   Writer’s block dus.

Advertenties

Noodplan voor de Brusselse werklozen

In alle debatten komt het steevast naar voor. Brussel kampt met een erg hoge werkloosheid, vooral bij jongeren, soms geconcentreerd in bepaalde Brusselse wijken. Zeker in de verkiezingsdebatten is het dan wel een hot item. Herman Van Rompuy zegt steevast regionaliseren de handel, zodat Brussel zelf zijn boontjes dopt. En Hans Bonte zei dit w-e, er is een noodplan nodig voor de Brusselse werklozen: ze moeten gebombardeerd worden met jobaanbiedingen, want er zijn veel jobs in Brussel, meer opleidingen en veel taallessen.

Op zich kan je daar niets tegen hebben. Maar de analyse schort, en de oplossingen ook. Want ja, er zijn veel jobs in Brussel. Maar jobs voor mensen die hooggeschoold zijn. Terwijl de Brusselse werklozen laag geschoold zijn. Dus het ene matcht niet op het andere. Als regio draagt Brussel een groot deel bij tot de welvaart in België, maar de Brusselse bevolking is arm, geniet daar dus zelf nauwelijks van. Brussel is de 2de rijkte regio, dankzij de pendelaars. Dus los van de taallessen, activering, … moet er eerst gekeken worden waar we met die Brusselse werklozen naartoe willen. Allemaal uitsturen naar de rand bijvoorbeeld? Misschien moeten we vooral ook eens kijken of er geen sectoren zijn die we kunnen stimuleren.

Bijvoorbeeld de bouw. Els Keytsman en ik werkten het idee uit om registratierechten die je betaalt voor de aankoop van een woning, voor een deel om te vormen tot klimaatpremie. Een gedeelte van de registratierechten, wij stellen voor 7500 EUR, hoef je dan niet te betalen aan de overheid, als je ze investeert in je woning om die energiezuinig te maken. Uitstoot van gebouwen is verantwoordelijk voor 20% van de uitstoot van broeikasgassen. In Brussel tikt dat bij quasi afwezigheid van industriële uitstoot flink aan. We winnen dan drie keer: er komen jobs bij, we doen iets aan de uitstoot, en mensen betalen minder op hun energiefactuur. Als we dan mensen beter scholen, zwartwerk aanpakken, discriminatie aanpakken, dan krijgen we jonge Brusselse werklozen misschien echt aan het werk.

En tegelijkertijd zorgen dat onze Brusselaars beter opgeleid worden, zodat ze ook in die hooggeschoolde jobs terecht kunnen!

De Vakbond

Ik schreef eerder al dat ik een overtuigd vakbondslid ben.  Ik ben het dus ab-so-luut niet eens met Guy Verhofstadt dat de de vakbonden meer moeten bijstaan in het activeren van werklozen en niet meer moeten functioneren als uitbetalingsinstelling.  Ik ben zelf al twee keer werkloos geweest en ik was heel blij dat de vakbond er was om mijn papieren mee in te vullen.  Er zijn veel wilde geruchten over de Hulpkas, laten we het erop houden dat veel werklozen blij zijn dat de vakbonden er zijn.  Maar dat is nog niet zozeer het punt waar ik het meest over viel.  De vakbonden zijn er toch om de rechten van de werknemers te verdedigen, en dus ook ja, als er controle is, mag je je toch laten bijstaan. Activering is volgens mij nog altijd een taak van de VDAB (BGDA in Brussel), en niet van de vakbonden.  En dat stoort mij het meest.  Dat als er gesproken wordt over werkloosheid iedereen het altijd maar heeft over de hangmat en profitariaat. Natuurlijk moet er goede begleiding zijn, op maat, en maximaal toeleiding zijn naar werk.  Maar hallo, wanneer gaan we eens spreken over welke job, voor wie, over kwaliteit, over tijd, over solidariteit.  Ik stel vast dat het nogal vaak de vakbonden zijn die daarover spreken!

Fietsen naar de Noordkaap

Zondag was Bicycity. Heel leuk.  Zelfs heel heel erg leuk. Vooral ook in het gezelschap van Brusselse Brandweermannen.  Met zijn zessen fietsen ze van Brussel helemaal naar de Noordkaap op 4 weken tijd.  130 kilometer per dag, zonder technische ondersteuning, alle bagage op de fiets.  Je kan hen sponseren per kilometer en de opbrengst gaat naar vzw Pinocchio die verbrande kinderen helpt.  Sponseren dus!

Winsten

Agfa Gevaert verdubbelt in het eerste kwartaal de nettowinst van 20 tot 41 miljoen EUR.  Volkswagen Vorst: 111 miljoen winst in 2006.  Waar komen die winsten terecht? Alvast niet bij de mensen die door die bedrijven ontslagen werden.  En ook niet bij de mensen die nog altijd voor die bedrijven werken.  Die arbeid wordt wel zwaar belast, maar het kapitaal niet. Het is onrechtvaardig dat inkomsten uit arbeid worden belast aan zo’n 50% terwijl inkomsten uit vermogen worden ontzien. België is zowat het laatste land in Europa waar geen echte vermogensfiscaliteit is.  Gemiddeld 1% haalt de Belgische overheid uit vermogensbelastingen, in Europa is dat gemiddeld zo’n 2%.  Zelfs de VS hebben een beter vermogensfiscaliteit dan wij. Geen wonder dat de kloof hier tussen rijk en arm alleen maar groter wordt.  Terwijl het aandeel van het inkomen uit vermogens de laatste 15 jaar bijna verdubbelde, heeft de Belgische regering nog steeds geen vermogenskadaster aangelegd.  Zo kunnen we onmogelijk de belastingsdruk eerlijk verdelen.Het is absoluut onrechtvaardig dat Opel-werknemers, Sabena-werknemers, Volkswagen-werknemers en ga zo maar door steeds maar minder verdienen en moeten inleveren, terwijl de bedrijfstop de miljoenen euro’s vrolijk binnenrijft.  Een graaitaks is 1 ding, een vermogensbelasting iets anders. 

Els Keytsman bijvoorbeeld pleit voor een herziening van de bestaande personenbelasting door alle fiscale aftrekken te hergroeperen in een bepert aantal korven/boxen:  (1) inkomsten uit arbeid, (2) winsten uit deelnemingen in bedrijven en,  (3) vermogensinkomsten.  Daar dan correcte tarieven op toepassen. 

Belastingen zijn er om te herverdelen, niet om de rijken te ontzien.

1 mei

Ik ben een overtuigd vakbondslid. Dus mei is vakbondsmaand. Eerst 1 mei, dan Rerum Novarum. In Brussel is er altijd 1 mei feest op het Sint Katelijneplein. Dus hadden we de Ijsbeer meegenomen, maar dat werd niet echt gesmaakt. Want er mocht niets uitgedeeld worden (deden we niet), we mochten het plein niet overwandelen (deden we wel), en het moest een feest zijn. Daarom natuurlijk was de ijsbeer van de partij. Nu ja, de ijsbeer terug in zijn kot, hij had zijn zonnebril toch niet bij!

Wat me nog opviel gisteren. Geen woord over armoede. Wel iedereen aan het werk, nog meer activering. Maar er werd wel niets gezegd over de minimumlonen. Want als je ziet, in het totale inkomen gaat een alsmaar groter stuk naar bedrijfswinsten en niet naar de lonen. Bedrijfsleiders, maar vooral ook aandeelhouders, zijn de grote winnaars van de globalisering. Niet de arbeiders die auto’s assembleren. Of de directiesecretaresse die de agenda van het management bijhoudt. Er zijn nu wel voorstellen om de lonen van de topmanagers te beperken, dat is prima, maar het is volgens mij niet fundamenteel genoeg.

Er is in ons land nog een grote discriminatie tussen arbeid en kapitaal. Op arbeid word je hoog belast, op vermogen niet. Die fiscale discriminatie trek je niet recht door alleen de toplonen te viseren. Er is nood aan sterkere vermogensfiscaliteit: inkomsten uit intresten, dividenden en meerwaarden mogen veel zwaarder worden belast). Fraudebestrijding is natuurlijk ook nodig, maar is niet voldoende. Wie 5 huizen heeft, en er een paar met tienduizenden euro winst verkoopt, betaalt daar geen euro belasting op! En de huurinkomsten worden belast op basis van een verouderd kadastraal inkomen…

Voor iedereen een job, leuk idee. Maar we moeten ook eens praten over wat voor jobs wij willen. Jongeren kunnen makkelijk gepingpongd worden van de ene interimjob in de andere. Of werken in contracten van bepaalde duur. Deeltijds werken, en de uurroosters maar een week van tevoren krijgen.

Ik had toch een raar gevoel. Iedereen is voor werk voor iedereen. Maar voor mij leek het bijna een variant op: wie niet werkt is lui en profiteert. We hebben veel werklozen, ook veel armoede, onze sociale zekerheid gaat achteruit.

Meer solidariteit en meer kwaliteit, vooral daar moet het debat over gaan!