Oplossing BHV verder weg dan ooit!

150 dagen na de verkiezingen is er nog altijd geen regering, en zelfs nauwelijks zicht op een mogelijke regering.  Blijkbaar staat goed bestuur voor geen bestuur.  Het enige waar men het de voorbije 150 dagen het over eens geraakt is, is over een aantal rechtse maatregelen die de klok terugdraaien.

De voorbije 150 dagen zijn de verschillende gemeenschappen in ons land alleen maar verder uit elkaar gedreven.  Blijkbaar is het niet mogelijk om op een normale manier te onderhandelen.

Groen! is voorstander voor een oplossing voor Brussel Halle Vilvoorde, in de lijn van het arrest van het Arbitragehof.  Voor Groen! is dat een splitsing van BHV.

Door de onkunde van de traditionale partijen die niet tot een akkoord kunnen komen is een oplossing voor Brussel Halle Vilvoorde vandaag verder weg dan ooit.  De vraag is of de splitsing dichterbij komt, of realistisch wordt door een eenzijdige stemming van de ene gemeenschap tegen de andere.  Ik vrees van niet.  de oranjeblauwe onderhandelaars zullen de stekker uit het stopcontact trekken en ons land zal verzanden in een institutionele crisis.

 Al maanden is het communautaire debat een debat van polarisering waar beide grote gemeenschappen vaak met getrokken messen tegenover elkaar staan.  Ons land heeft geen nood aan een institutionele crisis of politiek immobilisme.   Daarom hebben we ons onthouden in de Commissie Binnenlandse Zaken.

Advertenties

124 comments so far

 1. Carl on

  In ieder geval proficiat met je eenzame stellingname.

 2. RMahieux on

  Tinneke,

  veel danke, hé mokske. Ge zijt den enige die voor da stomme dingske niet wilde stemmen. Den brusseleers zijn U dervoor dankbaar.

  Proficiat.

  R

 3. Judith on

  Eerlijk gezegd is het volgens mij gemakkelijk om zich te onthouden van de stemming.
  Daarenboven in het arrest van het Arbitragehof staat dat er “steeds gezocht zal moeten worden naar bijzondere modaliteiten om de rechten van zowel franstaligen als nederlandstaligen te vrijwaren”. Helaas is er niet gespecifieerd welke deze bijzondere modaliteiten zijn. Daarover liet de rechterlijke macht het over aan de wetgevende macht en tot nu toe zijn deze modaliteiten nog steeds niet gespecifieerd door de wetgevende macht. Wat is dan precies uw oplossing voor BHV?

 4. catherine on

  Proficiat

 5. Francis Vereecke on

  Ik heb (samen met mijn groot gezin)in de moeilijke jaren voor Groen! gestemd, maar de onthouding van Groen!op deze zo cruciale stemming voor de Vlamingen, schokt mij in die mate dat Groen ! mijn stem en mijn steun verliest. U hebt de Vlaamse consensus doorbroken om drogredenen. Ecolo (en sommige “brusseleers”) zal blij zijn, maar beseft u hoeveel stemmen het gedrag van Isabelle Durant u bij vorige verkiezingen gekost heeft? Ik neem Groen! niet meer au sérieux en zie er geen toekomst meer voor. Stap in een kartel!

 6. Claudy on

  Bravo, proficiat, bedank: de la part des vrais wallons.

 7. verostim on

  Thank you for your professionalism avoiding supporting irresponsible separatists

 8. Jacques on

  Een woord: PROFICIAT

 9. Chris on

  Je suis francophone (de père flamand) et heureux de vois qu’il reste des démocrates flamands qui ont du courage politique et préfèrent la négociation à la confrontation. Bravo!

 10. Jean-Yves on

  zoals de andere ook zeggen : goed gedaan.
  ik vraag mij ook af soms waarom er zijn zo veel “problemen” tussen fransatalig en nederlandstalig. ik werk in brussels, in een mixed-omgeving. spreek nederlands en frans op werk, en de principe is dat iedereen mag zijn eigen taal gebruiken. Belangrijk is wel dat iedereen begrijp wat jij wil zeggen. soms spreek ik nederlands met een nederlandstalig collega die mij antwoord in frans…
  Is dat zo moeilijk als het is buiten een bedijf ????? is het zo moelijk om een inspanning te doen en de andere taal te leren, of ten minsten proberen te leren.

  Jean-Yves ( franstalig, sorry, ik mag dus niet voor uw stemmen 😉 )

 11. Nicolas on

  Dank U, merci!


  Nicolas

 12. Jan on

  onthouding op een voor de vlamingen zo belangrijke stemming ?? ma Tinne toch…ik neem het je zelfs niet kwalijk. Je bent gewoon jong en nog zo onervaren.
  Toch ‘ns tijd dat je je vaderlanse geschiedenis en vooral de politieke geschiedenis , annex vlaamse ontvoogdingsstrijd van 1945 tot nu gaat lezen en studeren

  Als Brusselse en Vlaams brabander toch een aanrader voor je aan politiek gaat doen in dit deel van het land

  groeten,

  Jan

 13. Michel on

  Ik moet U danken voor uw onthouding vandaag. Ik dank u niet voor wallonie, voor mij of iets als dit maar voor de democratische beginsel that een merderheid can niet aan en minderheid zijn wil doodrijven.

  Het zal zeker niet gemakkelijk voor U voor de volgende maanden zijn maar toch denk ik dat U deed de meer democratische actie U kunt doen.

  Ik ben zeker dat veel belgen uit elke gemeente met U zullen zijn. Geluk ermee.

 14. Remi on

  Je hebt de juiste houding aangenomen.
  In een democratie doet men alles in overleg. De stoere taal van de separatisten in de oranjeblauwe kartels hebben de boel verziekt.
  Al die mensen die nu beweren Groen! de rug toe te keren, moeten dat dan maar doen. Dat de problemen die mevrouw Durant wou oplossen nog steeds niet opgelost zijn, wordt blijkbaar vergeten. Dit maar om te zeggen hoe relatief zo’n beweringen zijn en hoe consequent sommigen zijn.
  Ik hoop dat jullie, Groen!/Ecolo, een alternatief op tafel kunnen leggen.
  Dat zou een nog groter teken van staatsman/vrouwschap zijn.
  Want één ding is voor mij duidelijk : er zijn geen echte staatmaan/vruwen meer, enkel politici met een korte-termijn-visie die populistisch/nationalistisch handelen uit electoraal behoud.

 15. Stéphane on

  Dat was inderdaad welkom én moedig.

  Ik hoop dat de onmiddelijke gevolgen van je positie niet te zwaar te dragen zullen zijn, maar dit is zeker niet voor jou het meest belangrijk.

 16. julien on

  groen krijgt er een stem bij O:-)

 17. Michke on

  en nog een stem, die voorheen rood was.
  Dankje (waarom was je de enige van groen?)

 18. Fabienne Manandise on

  Merci Madame, proficiat et bedank 🙂

  Fabienne de Charleroi

 19. Philippe on

  Bravo pour votre position courageuse !

 20. Maarten on

  Een onderhandelde oplossing genoot de voorkeur bij alle partijen. Het kadervoorstel dat Yves Leterme op tafel legde was méér dan genereus. Vele vlaams-nationalisten zouden het zelfs bestempeld hebben als ‘verraad’ daar het verder ging dan het egmontpact. Als je dergelijk voorstel doet (die het arrest van het Grondwettelijk hof volgt) en hierop weigert onderhandeld te worden is zo’n stemming noodzakelijk. Een oplossing is niet hetzelfde als blijven toegeven tot in het oneindige en tot de waalse partijen tevreden zijn. Dit staat beter bekent als het Belgische compromis. Het zorgt ervoor dat België verder draait in zijn logica van altijd (begrijpen wie begrijpen kan). Echter in de situatie waarin we vandaag verkeerden zou geen enkele democratische meerderheid ter wereld zich niet laten gelden. Daarom betreur ik dat Groen! zich hier onthield van de stemming en daarmee een ‘vlaams’ front doorbrak. Een vlaams front is niet noodzakelijk een rechts-extremistisch front, hou dat in gedachten…

 21. Maarten on

  Nog een kleine aanvulling; de verhouding waalse/brusselse commentaren vs de vlaamse zegt genoeg denk ik. Ps: Had Groen! een voorstel tot oplossing van de BHV impasse?

 22. Pierre on

  Merci, Dank u, Tinne.
  Vous montrez à tous les Belges que vous préférez la négociation à la confrontation. Er zijn nog Belgen die eerst aan een positieve toekomst voor iedereen denken en niet alleen aan hun individuele belangen.

  Pierre de Bruxelles-Brussel

 23. E. Stilker on

  Als Europeaan, Belg en Vlaming in het buitenland (maar wel stemgerechtigd) ben ik fier gestemd te hebben op de enige partij die bereid is een serene houding aan te nemen. Bovendien is het gezamelijk goedgekeurd justitieplan elk beschaafd democratisch land onwaardig.
  @ Jan: misschien wordt het eens tijd dat we onze geschiedenis achter ons laten en ons op de toekomst concentreren. (Of neem je Duitsland de twee wereldoorlogen ook nog kwalijk?)
  De enige bekommernis zou de levenskwaliteit van alle Vlamingen en Walen (al dan niet in de rand van Brussel) moeten zijn. En blijkbaar kan dat de huidige coalitiepartners (zowel aan Vlaamse als Waalse kant) geen moer schelen. Dus inderdaad: een opsteker voor Groen! en voor Tinne.

  Erik, voorlopig nog Belg maar gezien de toestand zwaar aan het overwegen om Canadees te worden.

 24. Isabelle on

  Bravo pour votre courage moi je vote pour les femmes!

  Isabelle de Fleurus

 25. Ian on

  Attagirl!

  De “grote” vlaamsgezinden zijn bezig Nederlanstalig Brussel te laten vallen, dus lang leve Tine dat ze hen niet volgde. Doe zo voort! Nog nooit was ik zo trots op mijn stem bij de vorige verkiezingen!

 26. Koen on

  De franstaligen hebben in de zaak BHV de grondwet tegen hen. Dat zou hen toch een beetje tot gematigdheid moeten aanzetten. Niet dus. In de andere dossiers eisen zij het behoud van van 11 miljard euro per jaar op de kap van de vlamingen. Triestig dat er vlamingen moeten zijn die met die onaanvaardbare eisen instemmen. Neem een voorbeeld aan de franstalige politici. Die komen ten minste op voor de rechten van hun volk.

 27. Yann on

  Merci Tinne!

 28. Jean-Robert on

  Madame,
  J’attends dire actuellement : “Les Flamands ont voté pour la loi du plus fort”… C’est passer sous silence votre geste et votre courage.
  L’histoire vous rendra justice, à vous et à Groen.
  Merci de résister à l’extrêmisme et au fascisme ambiant.
  Vous faites honneur à votre charge de Parlementaire.

 29. Benoît on

  Dank U Mervrouw !

 30. Philippe on

  Tinne, bedankt om voet bij stuk te houden en resoluut te kiezen voor de dialoog!

 31. hans on

  toch één iemand die een signaal geeft dat werkgelegenheid, pensioenen, milieu, mobiliteit en gezondheidszorg belangrijker zijn dan ruzie maken over een uitsluitend politiek thema zoals brussel-halle-vilvoorde waar de gemiddelde Belg helemaal niet beter van wordt

 32. fassaert joel on

  5 minuten politieke moed in 150 dagen , wat zou dat dan geven als er over één onafhangkelijk vlaanderen moet beslist worden ?
  vlamingen verenig u en vlaanderen zal zege vieren
  ze zullen hem niet temmen, de fiere vlaamse leeuw …

 33. malte woydt on

  BRAVO!
  Er zijn nog politicussen die ernstig werken en dit absurde vlaamse toneel niet meespelen! Hartelijk bedankt en veel lef ook in de toekomst!

 34. dirk vansintjan on

  Op radio en tv kwamen de onthoudingen van Tinne nogal lullig over. Uit de uitleg achteraf bleek dat haar onthouding eigenlijk louter technisch was: omdat ze daar zowel voor Ecolo (tegen de splitsing van BHV) als voor Groen! (voor de splitsing van BHV) zat.
  Al sinds het begin van Agalev en Ecolo eind van de jaren 70 is het duidelijk dat er op dit punt geen overeenstemming te bereiken valt.
  Ik heb mijn jeugd in de gemeente Beersel doorgebracht en ik hou niet van franstaligen die zich te goed vinden om de taal van het dorp waar ze komen wonen te leren en te spreken.
  Ik vrees dat dit nooit goed komt, tenzij de Nederlandstaligen steeds toegeven. En voor mij is de geschiedenis belangrijk. Een volk zonder geschiedenis is als een café zonder bier. Slechte vergelijking.
  Misschien moeten we de Benelux uitbouwen om een oplossing te zoeken.

  Dirk Vansintjan
  lid van Groen!Rotselaar

 35. lodewijk on

  Trots op je, Tinne! Goed gedaan. Ik heb altijd al voor groen gestemd. Soms met twijfel in het hart. Maar je onthouding van woensdag neemt die twijfel weg. Ik hou van Brussel, ik hou van dit land en zijn mensen, ik heb geen zin om van elk politiek standpunt een identiteitskwestie te maken. Dank je voor je moedige, bewonderswaardige houding. Ik zal ze niet vergeten…

 36. eric on

  Bedankt voor uw moedige positie !

 37. Koen on

  Un grand merci Tinne! Tenminste iemand die zich niet laat verblinden door het Vlaamse opbod. Het doet deugd dat er een partij is die verder wil kijken en meebouwen aan een warme samen-leving. Als Brusselaar ben ik trots dat we hier zo’n moedige politici hebben. Het gaat je goed in het parlement!

 38. Pierre on

  Merci et félicitations à vous.
  Le jour où les Wallons verront une circonscription électorale fédérale, ils se souviendront de vous.
  Vive la Belgique, leve Belgïe

 39. Nadine (Vlaamse uit de Rand) on

  Ik kon mijn oren niet geloven toen ik om 15u het radionieuws beluisterde: alle Vlaamse partijen die met de spierballen rolden en zich vervolgens collectief in de voet (of klauw?) schoten! Gevolg: een oplossing voor BHV is voor minstens zes maanden op de lange baan geschoven.

  ‘k Was dan ook blij te horen dat er toch een “groentje” niet meehuilde met de wolven.

  Proficiat mevrouw Van der Straeten, doe vooral zo verder.

 40. Slimmerik on

  DIT WAS EEN AFGESPROKEN COMPLOT !!!!!!!

  Ziehier de intelligente analyse:

  “Boem! Paukeslag! Vervuld met de plechtige ernst die dergelijke historische gebeurtenissen vereist, beleefden de Vlaamse volksvertegenwoordigers gisteren een hoogdag. Fier staken ze de handen op en stemden ze de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. Waardoor dat paradoxaal genoeg nog zeker anderhalf jaar verder ongesplitst zal blijven, want minstens zolang kunnen de Franstaligen via procedures de boel rekken. Waarbij het dossier hoe dan ook nog minstens twee keer op de regeringstafel zal komen. Hoe stoer ze er ook bijzaten, de stemming heeft gisteren niets aan de situatie op het terrein veranderd.

  Het was, in de meest letterlijke zin van het woord, politiek toneel van de betere orde. Maar toch schoot de regie hier en daar tekort. Er waren bijvoorbeeld veel te weinig slaande deuren, veel te weinig straffe verklaringen, en niemand sprak zelfs maar van het evidente failliet van de onderhandelingen, geleid door Yves Leterme. Niemand zei dat de enige weg voor Yves Leterme die naar de uitgang is, dat hij nog alleen zijn ontslag kon aanbieden bij de koning. Er zat nog een regiefout in het scenario.

  In plaats van nu enkele dagen, al was het voor de vorm, de crisis verder uit te diepen, mekaar de zwarte piet toe te spelen, kortom, alle rituelen uit te voeren die een echte crisis kenmerken, werd zowat onmiddellijk de piste van de noodregering met een beperkte opdracht gelanceerd. Zo snel zelfs, dat het bijna afgesproken leek.

  Wel, een boude veronderstelling: stel nu eens dat het inderdaad afgesproken was, en dat wat we gisteren meemaakten inderdaad een zorgvuldig geregisseerd toneelstukje was, bedoeld om de onderhandelingen te deblokkeren? Stel nu eens dat het hier inderdaad om een zorgvuldig getelefoneerde crisis gaat? Ondenkbaar? Niet helemaal.

  Het zou bijvoorbeeld de wel erg rare herfstvakantieweek verklaren. De eerste zondag daarvan maakten de Vlaamse oderhandelaars er geen geheim dat ze vandaag zouden stemmen, wanneer een onderhandelde oplossing onmogelijk zou blijken. Na dat spookbeeld van ‘de regimecrisis’ te hebben opgeroepen, vertrokken ze vervolgens met zijn allen doodkalm op verlof, terwijl de logica toch zou voorschrijven dat ze onmiddellijk hard aan zo’n oplossing zouden werken. Dat gebeurde niet, het dossier B-H-V dook pas terug op in het begin van deze week, toen je zo wist dat er geen tijd meer was om nog tot een oplossing te komen. Er volgden nog wat verplichte nummertjes, maar er was zelfs geen gezamenlijk overleg meer, geen nachtje doortrekken in de hoop op een ultiem compromis. Er was eigenlijk alleen het gelaten afwachten van de stemming, alsof iedereen er op uit was om die toch maar te laten plaatsvinden.

  Misschien was dat ook wel zo. Want deze stemming, schijnbaar een crisis, heeft ook een aantal voordelen. Zo kunnen beide partijen zonder enig gezichtsverlies hun achterban tegemoet treden. Het kartel heeft eindelijk de vijf minuten politieke moed gevonden, en zelfs een Gerolf Annemans verplicht toe te geven dat het hier om een ‘historische’ stemming ging. De Franstaligen kunnen zeggen dat ze geen duimbreed hebben toegegeven, dat ze het hele ding nu meer dan een jaar kunnen uitstellen en dat dit nog maar eens bewijst hoe de Vlamingen steeds verder afdrijven naar het separatisme. Qua PR en politieke marketing is dat dus voor iedereen dik in orde.

  Bovendien zit B-H-V nu gevangen in een parlementaire procedure, en het zal de onderhandelaars weinig moeite koste om uit te leggen dat ze die willen respecteren. Professor Van Orshoven rekende gisteren al voor dat die procedure een kleine twee jaar kan duren. Dan zijn we in volle kiescampagne voor de regionale en Europese verkiezingen.

  Gedurende die twee jaar kan men bijgevolg de hete B-H-V-aardappel van de regeringstafel houden, en hoeft men er niet meer over te praten. Daarmee is de belangrijkste struikelsteen voor het vormen van een oranjeblauwe regering weggetoverd, en blijft enkel nog het dossier van de staatshervorming. Waarvan iederen, zelfs de N-VA, beseft dat het een mager beestje zal worden, omdat men geen tweederdenmeerderheid heeft. Een formule waarin een commissie van wijzen tegen diezelfde tijd, 2009 dus, een voorstel voor ‘een dikke vis’ inzake staatshervorming moet doen, behoort tot de mogelijkheden, die de N-VA mits een lepeltje suiker zelfs zou kunnen slikken.
  En voilà, men is vertrokken, zonder het eerste anderhalf jaar last te hebben van communautaire kwesties.

  Dan zijn we midden in de kiescampagne van 2009 aanbeland. Wat verhindert de Vlaamse onderhandelaars dan om opnieuw de blokkage van het dossier B-H-V vast te stellen, en te ontdekken dat de commissie van wijzen er ook niet voldoende is uitgeraakt? Dan kan men daarover de regering laten vallen, en vervolgens opnieuw met een communautaire agenda naar de verkiezingen trekken, die dan allemaal zullen samenvallen. Met Vlaamse eisen de campagne intrekken, dat loont immers, hebben ze bij het kartel geleerd, en als het opnieuw lukt, is men vertrokken voor minstens vier jaar, en niet voor het miezerige anderhalf jaartje dat er nu nog overschoot.
  Zeg nu nog dat Yves Leterme geen visie op lange termijn heeft. Een cynische visie, machiavellistisch, gedreven door partijbelang en niet door het belang van het land, maar wel een visie op termijn.”

  Yves Desmet

  http://www.demorgen.be/dm/nl/995/Edito/article/detail/51111/Ceci-n-est-pas-une-crise.dhtml

 41. Toon Van den Brempt on

  Beste Tinne

  Terwijl hardliners langs beide zijden van onze quasi onbestaande taalgrens zich verkneukelden
  de enen florerend op de eerste rij (Vlaams Blok om ze niet te noemen zoals ze zichzelf het liefst blijven noemen)
  de anderen in de wandelgangen met al dan niet geveinsde verontwaardiging (Maingain voorop)
  heb ik dan toch met plezier één correcte (ont)houding kunnen vaststellen.

  Ik apprecieer dat bijzonder.

  Van mij had het wat meer mogen zijn.
  1. toen De Crem vroeg of er mensen wilden tussenkomen had u ook wel mogen rechtstaan en vragen aan iedereen die het horen wil:
  “Wacht eens even waarde collega’s, beste mensen, democraten: waar zijn we hier mee bezig? Dit is niet de manier om in een zgn volgroeide democratische staat een geschil uit te vechten. Kunnen we niet samen een motie stemmen die iedereen oproept om alles in het werk te stellen opdat alle democratische partijen samen tot een vergelijk zouden komen.?”
  2. is het niet een traditie in democratische bijeenkomsten dat wie zich onthoudt ook het recht heeft daarvoor een verklaring te geven?

  Ik vind het godgeklaagd dat de extremistische krachten er hier in geslaagd zijn de democratische stemmen te gijzelen.
  Niet zozeer de stemmen van de leden van de commissie binnenlandse zaken (zij hebben zich laten gijzelen), maar ook, wat erger is, de stemmen van vele kiezers op democratische partijen, van Poperingen tot in Arlon, over Zemst, Nivelles en Schaarbeek en Brussel.

  Enfin, ik apprecieer enorm uw onthoudende stem.
  Ik hoop dat ze in de komende dagen luid moge klinken! u heeft alvast mijn steun.
  De tijd is rijp voor partijen als Groen! om hieromtrent fors naar buiten te komen.
  Ik zou het misschien beter vragen aan mijn eigen partij, maar ik weet niet zo direct waar te beginnen.
  Daar zag ik vandaag alleen meestemmers met VB, NVA en andere verkrampten.

  met vriendelijke en hoopvolle groet
  over partijgrenzen heen

  Toon Van den Brempt
  (al te passief) lid SP-A
  en Vlaming die daar vandaag allerminst fier op is

 42. chantal helmons on

  We zijn fier op je houding.Je hebt er een stem bij.

 43. Marc on

  Bravo pour votre courage et votre position intelligente!

 44. N M on

  Ironisch, nu gaat bij de volgende verkiezingen één extra franstalige voor een (intelligent) vlaamse kandidate stemmen.

 45. Weicker on

  Félicitation pour votre position à la fois courageuse, digne, et pleine de bon sens.

  Vivement une circonscription nationale afin que je puisse voter pour vous.

 46. dirk on

  goed gedaan Groen en goed gedaan Tinne!

  er is gelukkig tenminste één Vlaams verkozene die niet met de wolven mee is gaan huilen en wat verder kijkt dan de neus lang is.

  de mensen die je (ont)houding veroordelen (omdat ze willen dat BHV gesplitst wordt), zouden overigens beter eens wat langer nadenken over het belang van deze dissidente houding. als ze tenminste geen separatisten zijn natuurlijk, want dan houdt de discussie snel op.
  het is een signaal van de nood aan dialoog en de-eskalering in tijden van onredelijk communautair opbod aan beide kanten van de taalgrens.
  het is een signaal dat er Vlamingen zijn die zich niet laten opjagen door de waan van de dag.

  je onthouding laat me toe fier te blijven dat ik een Vlaming ben.

 47. jacques on

  Tinne,
  Dank u,volgende verkiezingen stem ik op uw naam.

 48. Nectarios on

  Als je mijn naam leest, bregijp je dak ik van Griekenland afkomstig ben. Ik leef al jaren in Brussel. Ik heb evenveel familie in Vlaanderen dan in Wallonie en heb al tijd in vele andere europeese landen doorgelopen.

  Ik moest zeggen dat ik van Belgïe hou. Het is echt een prachtig land. Het was ook zo in het verleden en het moet zo blijven. Belgïe maag niet barsten!

  Er zijn nog mensen die dat begrijpen en vechten om vriendelijke oplossingen aan moeilijke problemen te vinden.

  Mevrouw Van der Straeten, ik dan u voor wat u vandaag voor Belgïe gedaan hebt.

  Nectarios

 49. Kijkluis on

  Proficiat dat u niet hebt meegespeeld in dit theaterstuk: Vlamingen tevreden want konden hun klauwen laten zien en de Franstaligen omdat BHV zo in de koelkast belandt.

  Jammer dat u uw stemgedrag niet kon motiveren.
  I.p.v. te vragen: Voorzittter, mag ik mijn gedrag motiveren?, had u misschien meteen moeten zeggen:
  Voorzitter, ik heb me onthouden want…

  en tegen dat De crem had gezegd: stop, dat mag niet; had u al uw boodschap kunnen brengen.

  Succes,
  http://kijkluis.skynetblogs.be/

 50. Fons on

  En wat heb je nu bereikt met je onthouding, buiten mediabelangstelling?

 51. Sonja on

  Habitant dans le Brabant Flamand, je sais pour qui je vais voter à l’avenir.
  Merci pour l’unité de la Belgique!!!

 52. Karim Majoros on

  Proficiat, Tinne !

  Vlaams, Brusselaars en Waals samen. Groen! en Ecolo samen !

 53. mark on

  Tegen mijn omgeving in ben ik steeds Groen ! blijven verdedigen en hebben ze steeds mijn stem gekregen, ook met de flaters die ze hebben begaan tijdens de regeringsdeelname 99-2003. Hadden ze toen zoveel lef maar gehad dan er nu werd tentoon gespreid. Jullie dwalen af, maak een vuist op de standpunten waarvoor jullie staan (of liever stonden) natuur en milieu. Mijn krediet is spijtig genoeg op. Trouwens, is Ecolo ook zo neutraal gebleven ?

 54. club-cordelier on

  Tinne,

  Veel danke. Je bent de enige die voor dat ding niet wilde stemmen.
  In Brussel, ik kan stem voor u.

  Proficiat, bravo !

 55. Deborah on

  Bravo!
  Une démocratie, respectueuse des droits de l’homme, doit se fonder non sur la seule majorité, mais ajouter le respect des droits de la minorité.

 56. Laurent on

  Proficiat en nogmaals bedankt!

 57. Philippe on

  Beste Tinne,

  Ik ben Franstalig, (en zelfs Waal ;-), maar het leven heeft mij in Dilbeek gebracht. Ik woon met mijn Vlaamse vrouw en kind. Ik betaal mijn belastingen in Vlaanderen en beschouw mij als element van de Vlaamse samenleving. Ik stem dus voor Vlaamse partijen wiens mij kunnen vertegenwoordigen.
  Als inwoner van de rand begrijp ik tamelijk goed de problematiek rond BHV, zeker beter dan een West-Vlaamse of bastenakenaar. Een oplossing moet zeker komen. Maar ik ben niettemin geschokt en ik betreur de houding van de meeste Vlaamse partijen die zeker zal leiden naar meer onbegrip tussen de politieke kampen maar vooral tussen de mensen. Dat is erg en angstwekkend in een Europese context. Dat is ook ver van de verwachtingen van de burgers. Ik ben vandaag niet trots dat ik in Vlaanderen woon. (Ik hoor alvast de reactie van mijn vriendenkring en familieleden.).
  Voor mij is een Vlaming een inwoner van Vlaanderen, niet meer, niet minder. Ze zijn allemaal even volwaardig.
  Vlaanderen mag fier zijn op veel dingen, het is een schitterende streek met succesvolle mensen maar Vlamingen verdienen soms Vlaanderen niet.
  In juni heb ik voor u gestemd. Ik ben vandaag nog meer trots op mijn keuze. Dankzij groen geloof ik nog dat redelijke en respectvolle mensen bestaan. Ik zal u zeker verder steunen.

  Phil

 58. MA on

  Bravo pour votre tolérance chère Tinne. Dank u well pour votre courage politique.

 59. Miguel on

  De splitsing van België is de enige oplossing aan deze circus die sinds 1830 bezig is. Wanneer de splitsing komt, want die zal komen, zal iedereen zien dat de better oplossing is voor Vlaanderen en voor Wallonië. Om dat te steunen hebben wij verschillende voorbeelden in Europa:

  1. Norweegen – Zweden;
  2. Tschechië – Slowakije
  3. Het einde van de Sovjetunie
  4. Finland – Russland
  5. moet ik verder gaan???

 60. Thomas on

  @Miguel : ja, ga uw gang. Iets te zeggen over Duitsland ?

 61. Petra en Simon on

  Beste groene fractie.
  Wat fantastisch dat jullie verder denken en zich niet laten meenemen in dit emotioneel gedoe.

  We zijn met jullie.
  Groeten uit Schaarbeek.

  Petra & Simon

 62. Marc on

  Tinne,

  Bedankt voor uw moedige positie. Wij denken ook, als franstaligen, dat de onderhandelingen nog mogelijk zijn om een oplossing te vinden voor BHV.

 63. kikker on

  Dag Tinne,

  Naar aanleiding van het gebeuren en vrtnieuws.net-forum ben ik komen lezen wat je (jullie) beweegreden is tot de onthouding van stemmen. Vervolgens is mijn mening dat ik het volkomen eens ben met je (jullie) houding.

  kikker

 64. Herman on

  U brengt geen waarheidsgetrouwe weergave van de feiten.

  Zeg eens eerlijk waarom er nog geen regering is? Omdat de Franstaligen geen enkel institutioneel akkoord willen toestaan.
  Zelfs over de toegevingen die gisterennacht op tafel lagen -en die voor mij persoonlijk veel te ver gingen- wilden ze niet eens praten.

  Het zijn niet dé traditionele partijen die onkundig zijn en niet tot een akkoord kunnen komen. Het zijn dé Franstaligen die in hun arrogantie niet hadden gedacht dat de Vlamingen ooit voet bij stuk zouden houden – in het verleden waren de Vlamingen immers steeds weer overstag gegaan.

  Groen! had op z’n minst de regiogenoten kunnen steunen in de kamercommissie. Nu zal B-H-V immers gesplitst worden. We zullen er misschien lang op moeten wachten, maar het zal uiteindelijk worden gesplitst zonder er een prijs voor te moeten betalen. Dat is ook wat Groen! wou, maar dus niet toonde in de commissie.

  Wat u nu doet, samen met een hoop belgicistische krachten, is de Vlaming een schuldgevoel proberen aan te praten. Geheel onterecht overigens.

  Maar goed, Groen! is nu eenmaal Groen!… Allochtonen doen nooit iets fout, mensen zonder papieren zijn arme slachtoffers, en die arme Franstaligen worden steeds weer geaffronteerd door die imperialistische Vlamingen.

  Tijd dat u naar een andere en betere regio verhuist want dit is al lang uw volk niet meer…

 65. Het stukje wansmakelijk theater dat we gisterennamiddag te zien kregen tijdens de zitting van de Kamercommissie Binnenlandse Zaken was ronduit schandalig ! Slecht amateurtoneel is er niets tegen en is van veel betere kwaliteit. Onwaardig voor een hoge vergadering van volksvertegenwoordigers.
  En dit keer liet niet alleen het clubje beschimmelde sinaasappels zich verleiden tot een (bij)rolletje in dat bedroevend spektakel. Neen : alle partijen eisten hun beschamende rol op !
  Behalve één dame : de jongste deelneemster, Tinne Van der Straeten. Deze jonge Brusselse politica van Groen! onthield zich consequent bij iedere stemming. De enige correcte en volwassen houding in dat laag bij de gronds gekrakeel.
  Want laag bij de grond, dat is het : Franstaligen die buiten stappen en Vlamingen die eenzijdig hun willetje doordrukken.
  Moet zo een uitspraak van het Grondwettelijk Hof in een regelgeving worden omgezet ? Nu kan het getouwtrek pas echt beginnen : belangenconflicten, alarmbelprocedures, …
  Zolang zowel de Frans- als de Nederlandstaligen de gevolgen van hun geklungel rond de provinciale kiesomschrijvingen niet kunnen of willen inzien zal het niet lukken. Met spierballen en borstkloppen kom je er niet… Alleen gemeenschappen tegen elkaar opzetten : bedankt Maingain en De Wever ! Van jullie konden we niks anders verwachten. Maar, van de andere partijvoozitters hadden we toch wat meer maturiteit verwacht.
  Hoge dames en heren : draag de gevolgen van jullie beslissingen… en neem jullie verantwoordelijkheid. Klop op eigen borst en kijk wie die formule gestemd heeft… Houd het hand boven je hoofd…
  Maar, vooral : blijf sereen, gebruik je verstand en neem een voorbeeld aan Tinne Van der Straeten (op dit ogenblik de enige volksvertegenwoordiger, die naam waardig). Trouwens, Tinne heeft bewezen als Brusselaar te kunnen handelen : niet als verlengstuk van de (in haar geval Vlaamse) stiefmoederpartij.
  Voer de beslissing van het Grondwettelijk Hof uit… Alleende formule met de federale kieskring biedt garanties – zonder administratieve spitstechnologie – voor beide taalgroepen om verkozen te kunnen geraken in een ander landsgedeelte… Het is duidelijk – de analyse in het VRT-journaal loog er niet om – Vlaanderen is Brussel niet : de Vlamingen hebben de Nederlandstalige Brusselaars al lang laten vallen. En de Franstaligen ? Il y a la Wallonie et Bruxelles pour gagner vos chaises… De federale kieskring biedt iedereen de kans om politieke verantwoording af te leggen bij de andere taalgroep.

  En nu : op naar de verdere aanvallen op de koopkracht van de gewone man… Hopelijk spelen de socialistische partijen (en ook : de groene) een waardige oppositierol ! Met socialistische alternatieven.

 66. Dirk Lagast on

  Gefeliciteerd, Tinne ! Jouw houding was de enige correcte houding in dat slechte toneelstuk. Dat De Wevers en Maingains gemeenschappen tegen elkaar opzetten, dat weten we. Van de andere partijen had ik meer verantwoordelijheidszin verwacht.
  Met je houding heb je o.m. getoond dat je niet zomaar een Brussels verlengstukje bent van je Vlaamse partij.

 67. Pierre on

  Proficiat Tinne,très,très,très courageux de la part de Groen!!!!.Mijn stem is waarschijnlijk voor uw volgende keer.
  Dank uw wel.Pierre,franstalig belg(tot nu toe met faciliteiten….) uit Sint Genesius Rode

 68. marc on

  Leuk zeg, jullie zullen veel Vlaamse stemmen verliezen maar volgens de commentaren hier zullen de vele Franstaligen dit compenseren, donc pas de panique.

 69. Staf Dujardin on

  Ja, proficiat om niet te willen meegaan in dit heilloze polarisatiegedoe.
  Maar de Groenen gaan toch ook eens uit hun kot moeten komen en samen met Ecolo duidelijk maken wat hun oplossingen zijn.Het is allemaal nogal slappe kost hé.Waarom zijn de Groenen zo introvert ? OK, het is misschien niet jullie “core business”, maar toch ? :-).
  En alle Franstalige supporters hier: misschien toch eens een inspanning doen om (desnoods met hier en daar een fout) jullie commentaar in het Nederlands te geven :-).

 70. bright sides on

  U krijgt mijn volledige steun. Een reden om me als Vlaming een heel klein beetje minder te schamen.

 71. Boelens Eddie on

  Groen! Heeft zich gisteren onthouden bij de stemming over de “splitsing”.
  Bij “onze” groen!-Grimbergen-groep zijn de meningen hierover verdeeld. Sommigen hebben het moeilijk met de onthouding, anderen staan er achter.

  Ik ben een geboren en getogen Vlaamse Brusselaar die sinds 11 jaar in Strombeek woon. Ik ben er altijd op gestaan als Vlaming gerespecteerd te worden en voel me een 100% Vlaamse Belg…met respect voor de meeste andere Belgen (niet voor de Annemansen,… , Laeremansen, De Deckers, Maingains en kornuiten).

  Een echte Vlaming dus en toch ben ik het volledig eens met de onthouding van groen!

  Waarom?

  Ik ben het ermee eens dat de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde, onder andere omwille van het arrest van het arbitragehof, een “evidente” zaak is.

  Ik stel daar echter wel de volgende vragen bij:

  · Wat zullen voor Vlamingen, Brusselaars en Walen in de rand en in Brussel de reële gevolgen zijn van een splitsing. Daarover leven enorme misverstanden. Ik denk dat geen 5% van de Belgen daar een idee van heeft;
  . Op welke manier zal een splitsing de verdere verfransing van de rand tegenhouden?
  . Hoe gaat men vermijden dat er – net als voordien – Franstaligen zullen verkozen worden in de rand?
  . Hoe zal men vermijden dat de Vlaamse Brusselaar echt quantité négligeable wordt?
  · Verantwoorden de verwachte, verhoopte of illusoire verbeteringen voor de Vlamingen in de rand (om van de Vlaamse Brusselaars te zwijgen) het immobilisme van de voorbije 150 dagen en de kortsluiting van de dialoog tussen beide gemeenschappen?
  · Bood de aanpak van de grote Vlaamse partijen van bij de aanvang van de onderhandelingen en zelfs voordien reeds tijdens de verkiezingscampagne, de franstaligen een andere keuze?
  · moet groen! meestappen in de huidige logica die de polarisatie tussen beide gemeenschappen versterkt?

  Heel wat vragen dus en ook een grote bezorgdheid als ik sommige mensen op de blog zie besluiten dat de onthouding van groen! in de kamerkommissie voor hen reden is om groen de rug toe te keren… Spijtig, zeer erg spijtig. Ecologie, solidariteit en armoedebestrijding binden de groenen…kan BHV hen “splitsen?”…

 72. Jan Versijpt on

  Van harte proficiat met je moedige houding waarin je ingaat tegen de Vlaamse pletwals die enkel en alleen gebaseerd is op historische feiten (cf supra … vaderlanse geschiedenis … annex vlaamse ontvoogdingsstrijd …) waarbij dan net de vader van deze kleine strijd zijnde Bart de Wever te stom of te blind is om enig inlevingsvermogen te vertonen omtrent de toch iets meer tragisch te noemen geschiedenis van de Joodse bevolking.
  Een groot politica heeft zich gisteren getoond!

 73. Jean-Luc on

  Tinne,

  ik ben vol lof over je moedige houding van gisteren. Ik noem dat polietieke moed! De vlamingen weten misschien nog niet dat je volkomen gelijk had. Maar wees gerust, dat zal wel komen……Hopelijk!

  Nog ne dikke proficiat!

 74. dienstmededelingen on

  Hoewel ik geen voorstander ben voor de splitsing van BHV, er zijn nu eenmaal andere oplossingen mogelijk en splitsen is verder gaan in de Vlaamsnationale lijn, moet ik toch zeggen: PROFICIAT TINNE!

  Proficiat omdat je niet zoals de Vlaamse kudde meegelopen hebt naar de afgrond.
  Proficiat omdat je geloofd in overleg en samenwerking.
  Proficiat omdat je een alliantie met het VB (want dat was het gisteren) weigert.

  Kortom: proficiat voor de 5 minuutjes POLITIEKE MOED!

 75. stenuit jacqueline on

  Bravo Tinne

  1560 Hoeilaart

 76. Piet on

  Proficiat Tinneke 🙂

 77. Christian on

  Bravo Tinne en proficiat voor uw moed. You saved the honor of Flanders.

 78. Stan, Villeneuve d'Ascq (France) on

  Merci Madame d’avoir préféré le dialogue au coup de force.Hier, vous avez été l’honneur de la Flandre.

 79. henk berenboom on

  Bedankt Tinne,

  Het werd nog niet gezegd, maar je was het enige vlaamse parlementslid die het “cordon sanitaire” heeft gerespecteerd.

  CD&V, VLD en zelfs de SP.A hebben lustig meegestemd met de fascisten. Erger nog, zonder de fascisten hadden ze het voorstel niet goedgekeurd gekregen. Christendemocraten, liberalen en socialisten samen hadden slechts 8 stemmen van de 17. Het is dus met de steun van de Blokkers dat deze partijen een racistische stemming hebben doorgevoerd.

  Gelukkig was jij er. Zo zijn de Vlamingen die niet moeten weten van politieke spelletjes ook vertegenwoordigd geweest.

  Ik heb bij de vorige verkiezingen op de SP.A gestemd. Maar als ik geweten had dat ze het cordon sanitaire zouden opblazen om de Franstaligen te kunnen pesten, had ik het niet gedaan.

  Jij krijgt mijn stem in 2009 of 2011. Je hebt het cordon sanitaire (een idee van Jos Geysels) waardig verdedigd. De SP.A (ZOGEZEGD links, laat me niet lachen) is mijn respect definitief verloren.

 80. sandrissimo on

  Hoe kan je nu een onthouding moedig noemen? Ofwel ben je ergens voor, ofwel ben je ergens tegen, maar dit is gewoon een stapje achteruit zetten en het werk door anderen laten opknappen…

 81. JL Bastin on

  Tinne,
  Bravo om de dialoog tussen alle Belgen te kiezen. Een moedige positie. Eerbiedig van iedereen.

 82. Delcourt on

  Wat een vrouw. De enige die moed heeft om niet met VB te stemmen en alle Belgen te respecteren
  Proficiat

 83. sven on

  He Tinne,
  zoals alle mensen wil ik je feliciteren en bedanken met je moedige houding in de stemming gister (ik ben nie echt ne groene maar sta wel een stap dichter bij een groene stem). Toch 1 (weliswaar klein) minpuntje: was het niet nog moediger geweest om echt tégen te stemmen? Maar wederom echt BEDANKT meiske

 84. HARDENNE Claude (artiest) on

  proficiat voor uw moed! u bent de enige!!!

  Claude (uit Wallonïe)

 85. Alvarez José on

  Proficiat Tinneke,

  Sorry maar ik kan niet vlaams scriben.

  Donc je vais le faire en français, je suis fier de vous, fier d’etre ecologiste militant et fier de constater que notre entente pour l’unité de ce pays n’est pas comme pour les autres partis une façade. Que le constitutionnel doive etre revu nul ne le remettra en doute, que ce qui s’est passe hier soie la plus mauvaise façon de le faire également. De plus vous pouvez vous targuer d’etre le seul parti a preserver le cordon sanitaire autour du parti d’extreme droite encore un point d’honneur pour les ecologistes.
  Esperons que les electeurs des deux communautes realisent enfin la portee de leur vote et que la prochaine election si elle a lieu leur permette de sanctionner ces comportements de politiciens a la noix!!!

  Encore merci, bedankt voor onzere belgie an democratie!!!

 86. bill kirkpatrick on

  bravo tinne voor uw dappereheid et pour l’éclatante confirmation de votre solidarité ecolo-groen!
  bill kirkpatrick
  uccle

 87. Gilles Thoumsin on

  Bonsoir, je ne suis pas le premier ni, je l’espère, le dernier mais je vous félicite pour votre réel courage politique.La conscience de votre reponsabilité en tant que représentant du peuple belge (il faudrait le rappeler à vos collègues) est encourageante. Et comme on dit “”chez nous: profeciat!

 88. Pierre on

  Wat kan ik toevoegen ? Vlamingen hebben het niet goed begrepen dat je de Vlaamse front heeft doorgebroken, niet om de Walen te steunen maar wel om een akkoord te vinden voor BHV. Nu is dit akkoord voor lange maanden niet voorzien…
  Waarom iedereen niet vrij laten in zijn stem ? Zou het kunnen gebeuren dan stem ik voor je. Maar Walen mogen niet voor Vlamingen stemmen (en ook het tegengestelde).

  Van één Waal die een moedige vrouw groet !

 89. Michel Guilbert on

  Gisteren, sommige mensen het hoofd hebben verloren.
  Dank zij u, hebben wij het Noord niet verloren!
  Grâce à vous, nous n’avons pas perdu le Nord!
  Hartelijk bedank!

  Michel Guilbert,
  ancien sénateur de communauté (Ecolo)

 90. Moulin Pierre on

  Tinne,
  I would like to express you my admiration for what you’ve done yesterday.
  Het was een merkwardige bewijs van moed, en de hele bevolking begrijpt dat het geen eenvoudige moments voor jou was.
  Je suis un électeur anonyme, cadre de 55 ans à IBM, and have appreciated your style, freedom, en onafhankelijkheid van het druk van uw gemeenschap.

  You are an example for all the generations.

  I don’t know you, and it is the first time I send a boodschap aan een politici. Mais vous m’avez impressionné.

  Je voulais vous le dire.

  Je ne sais pas if you will read my mail, maar ik will uw zeggen, met denk ik veel collegas van Brussels, Wallonie en Vlaanderen, dat wij te kort zijn van mensen en vrouwen zoals uw.

  Vous avez gagné mon coeur.

 91. Jan on

  Tinne,
  Ik heb gezien wat je gisteren heb gedaan, and I would like to say you all the admiration I have for you. Cela fait plaisir de voir que dans ce pays malheureusement très divisé, proberen sommige mensen met onderhandelingen en niet met schandalig gedrag soluties te vinden.
  You are an exemple for politicians,
  Dank u, merci, thank you
  Jan

 92. Ch on

  Je salue votre position courageuse.
  Je déplore que, contrairement à toutes les règles, vous n’ayez pas pu expliquer votre abstention.
  Tous les députés flamands n’auront donc pas voté avec le VB.
  Le cas échéant, je promets de voter pour vous.

  Profeciat
  Ch

 93. Gauthier on

  Proficiaat. Ik hoop dat de groenen van beide talen nog lang zullen meewerken. Onze aarde is belangrijker dan alle anderen dossiers…

 94. Karel on

  Beste Tinne,

  Naar de reacties te lezen hier stel ik vast:
  – Franstalige Belgen die in het Engels een commentaar plaatsen;
  – Franstalige Belgen die in het Nederlands een commentaar plaatsen met volop -dt fouten en andere taalfouten;
  – Franstalige Belgen die duidelijk geen enkel respect hebben voor Vlaanderen;
  – Groene en Rode Belgen die duidelijk in een ander landsdeel thuis horen dan Vlaanderen.

  En om het even in alle talen duidelijk te maken aan u: Honte à vous / Shame on you / U zou meer dan beschaamd moeten zijn.

  Als Vlaming wonende in het buitenland ben ik meer dan beschaamd over uw gebrek aan respect voor het Vlaamse volk dat u verkozen heeft.

  Met de meeste minachting.

 95. virginie on

  Proficiaat en bedankt ! U was de einige die niet in een zandbak gespeelt hebt..La seule adulte de la commission ? Un vote de force et une sortie remarquée : une bien mauvaise pièce de théatre.

 96. Flupke on

  Hartelijk bedankt voor uw echte politieke moed.

  Ik denk aan een zin van Franse socialistisch leider Jean Jaurès :
  “Le courage, c’est de chercher la vérité et de la dire, c’est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe et de ne pas faire écho aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques”.

 97. Christian on

  Nu dat het duidelijk wordt dat de stemming in de commissie een politieke zet was om de NVA buiten spel te zetten in de gesprekken voor een nieuwe regering, en dat de meeste onder onze politiekers in de val zijn gelopen.
  Nu zij het door hebben, lachen zij al minder.
  Eén heeft zich niet laten vangen en is trouw gebleven aan haar principes. Proficiat Tinne!
  Het was heel moedig van u.

 98. Cedric on

  Wouaaw, da’s durven….
  Neen! het was moedig maar nodig en uiteindelijk normaal voor een “degelijke” politieker (ster) 😉
  Tinne, spijtig genoeg woon ik in Wallonië (nobody is perfect) anders zou ik voor jou stemmen, maar wie weet, misschien komt er een federale kieskring. Doe verder!!

  Een gewoone Belg

 99. Nanou on

  Dag Tinne,

  Dank U. Wij zijn trots op U en op uw moed en op de moed van de Groenen.
  Groen en Ecolo moeten een voorbeeld voor de eenheid van ons land blijven.
  SAMEN VOOR DE TOEKOMST EN SAMEN VOOR HET LAND EN VOOR DE REDDING VAN ONZE PLANEET

  Nadine Bournonville – Conseillère CPAS Ecolo – La Bruyère – Namur

 100. Patrick on

  Ik heb de Franse nationaliteit en ik woon in België sinds 1978. I woon momenteel in het Vlaams Geweest. Ik heb 11 jaren in Gent gewoond. Ik heb het recht van te stemmen voor de Gemeenteverkiezingen en voor de Europese verkiezingen. Maar voor de Gemeenteverkiezingen moet ik voor een nederlandstalige lijst stemmen en ik weet nooit voor wie ik moet stemmen, want er zijn meer en meer extremisten gevoelens in de democratische partijen. Maar NU weet ik voor wie ik moet stemmen. Dat zal voor GROEN zijn en niets anders. Le CD&V n’est pas conscient qu’il y a aussi une minorité flamande. Il n’y a pas qu’une minorité francophone dans les Frandres. Il y a une minorité flamande à Bruxelles. Or, avec cette scission, il n’y aura plus de Bruxellois flamands représentés au Parlement.

 101. Maarten Van Dyck on

  dag Tinne,

  Long time no see, maar plots zag ik je de afgelopen dagen uiteraard vaak opduiken. En ik moet zeggen dat het absoluut deugd deed.

  Ik ben erg blij met je standpunt en de verdediging ervan.
  Er is niets dat me zo beangstigt aan de vaudeville van de afgelopen maanden als het discours over “het volk” – en vooral de absolute claim die daar schijnbaar vanuit gaat – dat plots opgeld maakt. Ik snap nog steeds niet op welke manier de zes miljoen individuen die in die paar duizend vierkante kilometer samenwonen plots zomaar één wil, één belang zouden hebben. En nog minder goed hoe iemand die er om god weet welke redenen een andere (wie weet zelfs rationeel beargumenteerde) visie op nahoudt meteen ook een “verrader” is.

  Hopelijk komt er terug een tijd voor rationele argumentatie en discussie, los van de verbazingwekkende karikaturen waarmee we nu blijkbaar naar elkaar moeten kijken. Karikaturen die uiteraard zeer goed gedijen bij stoere uitspraken over het feit dat “wij” wel lekker met meer zijn. Daar mogen ze mij dan toch al van aftrekken – en gelukkig heb jij (en je partij) een stem gegeven aan degenen die niet zich niet op hun gemak voelen bij het feit dat ze in zo’n botte machtsargumenten misbruikt worden, enkel en alleen omwille van het feit dat ze één van die zes miljoen zijn.

  hartelijke groeten,
  Maarten

 102. Pierre on

  Félicitation – Gelukwens

 103. Françoise (Bergen/Mons) on

  Dank U, Tinne Van der Straeten, dat U zich eergisteren zo bezonnen en moedig hebt verhouden in de Commissie Binnenlandse Zaken van het Parlament.

  Dank U dat U zich hebt onthouden terwijl sommige commissarissen niet aarzelden om voor de splitsing van BHV te stemmen en daarna voor de media te beweren en te betreuren dat ze spijtig genoeg de instructies van hun partijen stipt hadden moeten volgen (wat zouden ze dan doen als ze de instructie kregen om zich in de Schelde te werpen ?)

  Of men nu voor of tegen de splitsing van BHV is, maakt niets uit. Iedereen heeft recht op eigen opinies. Maar de manier waarop deze stemming gebeurde was gewoon niet aanvaardbaar en het tijdstip van dit votum kwam op z’n minst ongelegen.

  Merci, Tinne Van der Straeten, pour votre attitude pondérée et courageuse avant-hier en Commission de l’Intérieur du Parlement.

  Merci de vous être abstenue là où certains de vos collègues n’ont pas hésité à donner leur voix à la scission pour ensuite s’exprimer avec un air contrit devant les caméras, s’excusant d’avoir suivi une discipline de parti (on attend avec impatience la consigne du parti qui leur demandera d’aller se jeter dans l’Escaut, pour voir s’ils la suivront avec autant de fidélité).

  Peu importe que l’on soit pour ou contre la scission de l’arrondissement électoral de Bruxelles-Hal-Vilvorde. Après tout, chacun a le droit d’avoir ses opinions. Mais la méthode était fort peu correcte et le moment fort mal choisi.

 104. David de la Croix on

  Many thanks for your courage and strength. Best wishes for the next fights, in particular to provide a decent welcome to migrants in this country.

 105. Lode Gepts on

  Oef eindelijk rede,
  Het lijkt echt een nachtmerrie hoe alle democratische partijen zich laten opzwepen door een tribaal nationalistisch discours, conflicten dienen in een open samenleving opgelost te worden door rede en niet door macht. Democratie heeft niets te maken met overheersing van een minderheid door een meerderheid. De enige die dat begrepen heeft is de vertegenwoordigster van Groen-Ecolo.

 106. Antoine (de Liège) on

  (vraiment désolé de ne savoir écrire en neerlandais)

  J’admire votre courage !
  Seule, jeune, femme (dans ce milieu très masculin), injuriée, ne pouvant s’expliquer, etc. Tout cela force le respect. Je suis content de voir qu’il existe encore des (rares) politiciens démocrates, respectueux, ouverts au dialogue. Et une seule en Flandre qui refuse de s’allier à l’extrême droite (c’est finalement ce qui me choque le plus en ce qui concerne vos collègues)… on risque de vous trouver “infréquentable” (le monde à l’envers !).

  BRAVO et MERCI. Vous êtes grande, Madame !

 107. Bruno (Ganshoren) on

  Trots op Groen! Trots op U!

 108. leny on

  Als de waalse voor nerderlandstalige politicus een dag konnen stemmen, zou ik onmiddelijk aan jij mijn stem geven. Dat was een slim reactie. Ik vind dat jammer, er zijn zo veel belangrijke zaken en we zijn bijna aan een scheiding van BelgIê voor BHV. Zijn de politicus gek? Nee, ondanks u, denk ik het niet zo veel.

  Proficiaat

  Sorry voor mijn nederlands (ik ben franstalig), en ik kan niet zo goed mijn mening geven want mijn nederlands is niet “rijk” genoeg

 109. Jean-Phi on

  Gehachte Tinne,
  Ik weet niet precies de rol van een vrouw in die zaak betreffende elke splitsing of burger oorlog. Dit is een interessant vraag. We komen in een “wereld vrouwelijk spirit” aan. Dat is in de lucht. (In frans, c’est dans l’air du temps). Vrouwen zijn pacifiek. U was woensdag een formidable voorbeeld van deze “vrouw trends”. Dat is het begin van de einde van patriarcal way of thinking”, hoop ik.

  Dank uw voor alles.

  Jean-Philippe van Namen.

 110. Philippe Mouton on

  Madame,
  Pour votre courage, votre honneur et votre idéal: MERCI.
  On ne vous oubliera pas car votre geste est celui du bon sens face à l’adversité. “là où croît le péril, croît aussi ce qui sauve” (Hölderlin).
  Merci, grâce à vous les écologistes de Belgique ont montré combien leurs combats étaient à l’avant garde dans ce monde hypocrite.
  BRAVO.
  Mevrouw,
  Dank u voor u moed, u heer en u idéaal.
  We vergeten nooit zo een prestatie.
  Philippe Mouton

 111. Koen on

  Geachte Mevrouw Van der Straeten,

  Knap van u dat u dat deel van Vlaanderen een stem hebt gegeven dat gekant is tegen een splitsing van BHV!

  Rest mij slecht één -kritische- vraag: waarom hebt u zich onthouden bij de stemming, in plaats van resoluut tegen te stemmen? Want dàt zou pas een standpunt verdedigen. Neem me niet kwalijk, maar een stemonthouding lijkt me nogal een slappe tussenweg: bang voor vlaamse reacties maar toch het zuiden van het land op de hand willen krijgen.

  Of zie ik dit verkeerd? Enige kans dat u mij zou kunnen antwoorden?

  Met vriendelijke groeten,

  Koen

 112. Jean on

  Twee worden te zeggen :
  BRA-VO !
  Proficiat voor uw moed

 113. Brian Sisk on

  Dear Tinne.
  As an Irish Belgian and member of the party(Groen Lubbeek)I would like to express my deep shock and utter disappointment with how you and the party voted on Wednesday(splitsing BVH).No matter what, this was an occasion to show your solidarity with the Flemish colleagues and with Flanders.While I find solidarity and cooperation in the fed.parliament (as long as it survives)to be of great importance it does not justify you taking distance from your flemish colleagues in a legally correct issue which had to be decided,preferably in dialogue.However patience is not eternal.For me the Flemings had more than patience with the arrogance of the francophone politicians.I feel somewhat fooled in the sense that I am a member of a party showing a belgistic reflex at the wrong moment.Tinne,I would like to know who is responsable for determing this attitude and reflex and when if ever it was confirmed by the party in general.Judging by the number of positive francophone reactions which you received I am sure that Ecolo would be delighted to wlcome you into their party.
  Greetings,
  Brian Sisk, Sisk,(groen Lubbek)

 114. Romain Weikmans on

  Proficiat ! Bravo !

 115. MC LEFEBVRE on

  Geachte Tinne,

  Ik naam deel aan het debaat tussen lezers van De Standaard en Le Soir op 29 oktober in Brussel.
  Als ik lees alle reacties op dit Blog kan ik mij inbeelden wat je kan denken. ER zijn sommige mensen die, met zo kleine vrijwilligheid, niet kunnen luisteren naar de anderen en hun redenering vanaf hun “leefplaats” houden,ergens in Wallonië, in Vlaanderen of zels ook in Brussels (Brusselaars zijn ook niet perfekt!!!!) we moeten leren naar die anderen luisteren, zelfs als ze zeggen iets “onandvaarbaar” voor ons.
  Dat hebben we geleerd aan dat debaat vorige maandag.
  Ik ben een echte Waal. Ik heb altijd in Vlaanderen in Nederlands gesproken, zelfs als het moeilijk is. Mijn 3 kinderen zijn in vlaamse families gedurende de vakanties geweest..enz… en ik heb veel vrienden die het ook doen…ik vind het jammer dat zoveel Vlamingen dat nog niet zien… Nee, Franstaligen zijn niet zo arrogant, als ze denken…

  Op politiek gebied moeten wij ook “in de schoenen” van de anderen kunnen leven.

  In de kamergroep ECOLO-GROEN moet het niet altijd “vanzelfsprekend” zijn maar jullie werken samen en dat is het best voorbeeld voor een democratie..
  Democratie is dialoog…Democratie is horen en luisteren naar andere meningen en proberen te verstaan, maar niet altijd het eens daarmee zijn…

  Ik vind dat je stem die betekenis had…en daarom ben ik zeer trots op jou…

 116. Erik on

  In de dominante sfeer van arrogantie die het Vlaamse politiek personeel momenteel tentoon spreidt, getuigt het van veel moed om als vekozene en als partij een tegendraadse houding aan te nemen.

  Ik ben ervan overtuigd dat BHV best gesplitst wordt en daarmee één van de laatste anomalieën van de voorbije staatshervormingen wordt weggewerkt. Vele Franstaligen beseffen niet dat zij, in een gesplitste kieskring, nog altijd zullen kunnen stemmen op lijsten die zouden opkomen voor hun rechten.

  Maar waar BHV symbool voor staat is dat de Vlaamse gemeenschap, één van de meest welvarende van de wereld, probeert om met de botte bijl en dankzij de macht van het getal, haar verworvenheden te beveiligen en zich te ontdoen van een aantal solidariteitsverbintenissen. De (nauwelijks) verborgen agenda achter de beoogde staatshervorming is immers een meer liberaal economisch beleid.

  De onthouding van Groen in die context is erg betekenisvol.
  Ik hoop dat het overleg Groen-Ecolo model kan staan voor een geloofwaardige dynamiek ten voordele van een evenwichtig federaal model, in plaats van een terugplooi op een krampachtig defensief unitarisme waarvan zovele Belgische vlaggen aan de gevels momenteel wellicht de uitdrukking zijn.

  Ik woon over de taalgrens, maar sta aan jouw kant.

  Erik

 117. Jean-Christophe on

  …. dat de scheidingslijnen tussen flanderen en wallonia kunnen tocht transcenderen zijin. Ik denk dat je group heeft ook een gooie modelvan democratie voorgestelt.

 118. Henry Wilder on

  Het dossier van de splitsing van BHV is zodanig communautair opgeklopt geweest dat het bijna onmogelijk was dat de Nederlandstalige en Franstalige politici niet diametraal tegenover mekaar kwamen te staan. Toch verbaast het mij dat onze toppolitici er niet in geslaagd zijn om die linguistische scheidingslijn op creatieve wijze te doorbreken en dat maakt spijtig genoeg dat de communautaire polarisatie eerder toeneemt dan afneemt. In die zin begrijp ik dat de vertegenwoordigster van Groen! zich heeft onthouden in de Commissie van Binnenlandse Zaken. Ze vertegenwoordigde daar trouwens ook Ecolo. Maar een onthouding speelt natuurlijk wel nog altijd voor 50% in de kaart van degenen die voordeel hebben bij een status-quo. En laat nu net de huidige BHV-constructie de verfransing in de hand werken. Wat dus in het voordeel speelt van de Franstalige politici waarvan sommigen plannen op tafel hebben liggen om een deel van Vlaams-Brabant te annexeren aan Brussel en Brussel aan Wallonië aan te hechten om er een Franstalige natie, Wallo-Brux genaamd, binnen België van te maken. In alle geval de Groenen hebben een interessant signaal gegeven maar verder zijn ze spijtig genoeg niet geraakt. Ondanks dat Groen! en Ecolo tesamen een fractie vormen in het parlement zijn de Franstalige en Nederlandstalige ecologisten, bij mijn weten, er zelf nooit in geslaagd een gezamenlijk gedragen oplossing voor BHV te bedenken en op tafel te leggen. Het is spijtig dat zelfs zij er niet echt in slagen de taalbarrière te overstijgen. Nochtans is er van zowel Nederlandstalige als Franstalige kant een vraag naar solidariteit. De Franstaligen hameren op het gezamenlijk houden van de sociale zekerheid omdat de financiële situatie er in Wallonië minder rooskleurig is en de Nederlandstaligen wensen solidariteit met hun dagelijkse strijd tegen de verfransing in Vlaams-Brabant en Brussel. Vooral aan die laatste vorm van solidariteit moet blijkbaar nog veel aan gewerkt worden. Een Belgische staat waar de Franstalige politici alleen maar willen nemen en niet geven kan en mag geen lang leven beschoren zijn. Dat signaal heeft een democratische Vlaamse meerderheid nu eindelijk wel eens duidelijk gegeven. Maar wanneer gaan Groen! en Ecolo er nu eindelijk ook in slagen om een alternatieve staatshervorming te bedenken die een bi-directionele solidariteit waarborgt en concretiseert? Want met alleen zich te onthouden geraken we niet veel verder vrees ik.

  Henry Wilder (Brussel), redacteur bij http://www.deleeuwendehaan.be en http://www.lecoqetlelion.be

 119. Jean-François on

  Één woord : moed ! Omdat u de enige is geweest die de dialoog in plaats van een onvruchtbaar (en die zijn bedoeling heeft gemist) confrontatie. Ik heb twee Vlaanderen gezien : deze die zijn mening met respect en begrip voor de anderen probeert te geven en deze die blij is als het dialoog mislukt.

  Ik heb altijk voor Ecolo gestemd : in de volgende verkiezingen zal ik waarschijnlijk langs twijfelen…

 120. Danny on

  Tinne, ik ben ongeveer even lang stemgerechtigd als Agalev/groen bestaat en heb altijd, en op alle niveau’s, groen gestemd. Ik kan je onthouding begrijpen als je ook Ecolo wou/moest vertegenwoordigen. Nergens heb ik Groen echter de Vlaamse zaak horen verdedigen. De Palestijnen vechten blijkbaar een terechte strijd, maar de Vlamingen in de rand mogen stikken in solidariteit, en bij voorkeur in een gezond milieu. Het wordt hard zoeken naar een partij die mijn stem verdient, hopelijk heb ik nog twee jaar tijd om te kiezen.

 121. Guy de Klerk on

  Hi Tinne,

  Dikke proficiat ….niettegenstaande je veel jonger bent dan de heren die ons land besturen…heb je aan de bevolking laten zien wat volwassenheid is.
  Met CD@V/NVA voel ik zo een beetje de Servier strekking….die alles wensten en tenslotte alles verloren. Ik ben Vlaming maar vooral Belg. Hoop dat jullie met ons allen op 18 november komen betogen voor ons landje. Nogmaals proficiat Tinne en ik zal je act uiteraard honoreren met een welverdiende stem voor de groenen zowel voor de regionale als voor de federale en europese verkiezingen.

  Guy ex-VLD ( omdat die mannen gelijk een schoothondje het kartel volgen )

 122. Herbert Meyer on

  Liebe Tinne,

  Als deutschsprachiger Bürger dieses Landes möchte ich Sie ehrlich gratulieren zu Ihrer mutigen Haltung am letzen Mittwoch in der Kammerkommission.

  Mais je suis aussi chef de groupe ECOLO au conseil communal de Thimsiter-Clermont et je travaille à Liège. Par expérience personnelle dans ma propre commune, je puis vous dire qu’il faut aussi en Wallonie avoir du courage pour s’opposer de temps en temps contre des prises de positions extrème, voire extrémistes.

  Proficiat voor uw moed en met alle respect voor uw engagement voor Groen! en Ecolo.

  Herbert Meyer
  Thimister-Clermont

 123. Bernard D. on

  Beste Tinne,
  Proficiaat voor U reactie tegen de grote manipulatie van alle onze politicus van noord en zuid samen. Een oplossing is te vinden omdat communautair is niet Het belangrijkste zoals politicus proberen het laten denken.
  Ik ben franstalige, meestal van Brussel, maar ook van Belgie zolang het kan bestaan, en van een Vlaamse grootvader (daar ben ik trost op).
  Ik ben jamer genoeg niet perfekt tweetalig dus ga ik verder in het frans voor precies mijn mening te kunnen geven.
  Mon opinion est que face à l’intransigeance flamande, les francophones devraient faire pareil et exiger un référendum, le ratachement des territoires en fonction de la majorité des 2/3 par commune, l’attribution à la région bruxelloise des territoires du ring, des autoroutes qui enclavent Bruxelles et de l’aéroport de Zaventem et de la route qui y mène. C’est innaceptable pour la Flandres, bien sûr, tout comme les demandes flamandes le sont pour Bruxelles et les francophones. Donc, soit négocions rapidement et efficacement, soit laissons cela en attente et passons aux choses sérieuxes, l’économie, le social, l’europe, la planète.
  Ik denk dat Vlanderen niet meer een democratie is en dat is heel jamer, mischien kunnen enkele politici zoals U, de democratie in vlanderen terug brengen.
  ‘Res publica’ is iets formidabel maar weinig van onze politici hebben enkele aandacht voor het, ze hebben te veel werk met hun ‘ego’, stemmen oogst en nog veele slechtere aspekten.
  BHV is niet het belangrijkste, Proficiaat voor uw moed.
  Beste Groeten,
  Bernard

 124. Hedwig on

  Tinne van malle,

  Je hebt goed gescoord bij de Franstaligen.
  Wanneer mogen de Vlamingen in Vlaams-Brabant eens rekenen op je solidariteit?
  Bedankt en stem vooral nooit ten voordele van het milieu, want je zou belangengroepen tegen mekaar kunnen opzetten.
  Hedwig


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: