Archive for december, 2007|Monthly archive page

Monbiot

Reactie van Monbiot in The Guardian

http://www.monbiot.com/archives/2007/12/17/hurray-were-going-backwards/

Advertenties

Terug in Brussel

Sinds vanmorgen 9u ben ik terug in Brussel. De kaboutertjes zijn hier geweest want ons huis is gepoetst en opgeruimd. En dit kan ik heel erg apprecieren, ik was namelijk vertrokken in zeven haasten en had alles gauw gauw op hoopjes gelegd, je kent dat wel.

Ik ben nog behoorlijk onder de indruk na gisteren. Mijn vlucht was om 19 u Balinese tijd, dus ik was vertrokken op de conferentie rond 15 u 45. De conferentie was pas afgelopen rond 19u en het moet nog heel erg de moeite geweest zijn. Er stonden nog enkele belangrijke punten op de agenda: namelijk onder andere Ad Hoc Working Group (AWG): dat gaat over de verbintenissen van de Annex I landen (= de landen die Kyoto ondertekenden) voor de tweede verbintenisperiode na 2012. Dus zonder de VS. Maar wel met Canada die liefst hetzelfde doen als Amerika, dus niet echt meewerken. Maar onder druk van Australië is ook Canada aan boord gekomen, en daardoor staan er in deze beslissing wel becijferde doelen: namelijk dat de globale broeikasgasemissies moeten gereduceerd worden met 25 à 40% ten op zichte van 1990 tegen 2020. En nu wordt het interessant. Want in de beslissing over het onderhandelingsmandaat voor een globaal klimaatakkoord, mét de VS, staat er dat ALLE ontwikkelde landen VERGELIJKBARE inspanningen moeten doen. Alle industrielanden, uitgezonderd de VS, hebben Kyoto ondertekend en engageren zich om na 2012 grote reducties te realiseren. Vergelijkbare inspanningen is het uitgangspunt voor de onderhandelingen van de komende twee jaar, en vergelijkbaarheid zal dus uitgaan van die 25-40% die in de beslissing staat van de AWG.

Ik weet niet of dit voldoende duidelijk is (ben behoorlijk moe), if not, geef dan een yell in de comments. Maar nu ga ik eerst douchen en eten.

14:28 (Bali) 7:26 (Brussel): it is so decided!

COP 13 Bali

Amerika deed net een geste die kon rekenen op lang en zelfs warm applaus. De reactie kwam op een korte maar krachtige toespraak van Papoua New Guinea: mensen die niet willen leiden moeten uit de weg gaan. We want your leadership, but if you don’t want to lead, please get out of the way.

Paula Dobriansky stelde dat Amerika effectief wil vooruitgaan. En dat ze ervan overtuigd zijn dat de broeikasgassen moeten halveren tegen 2050. Vele landen bedankten de VS voor deze geste. Daarna werden de andere amendementen teruggetrokken.

En om 14:35 (Bali) 7:35 (Brussel) was de Bali Road Map een feit!

Mijn teleurstelling blijft dat er niet meer kon uitgehaald worden. Maar we hebben een proces, een einddatum. Spijtig dat wat Amerika net zei: halvering broeikasgassen tegen 2050 niet in de tekst kon. In elk geval: nu begint het pas. De komende twee jaar zullen cruciaal zijn om een akkoord te bereiken over een nieuw globaal klimaatakkoord.

13:57 (Bali) 6:55 (Brussel)

Om Amerika aan boord te krijgen staat er in de compromis tekst een zinnetje dat er zal rekening gehouden worden met nationale omstandigheden.  Op dit moment nemen de ontwikkelingslanden het woord om de een na de andere aan te klagen dat in de paragraaf voor de industrielanden sprake is van verschillen in nationale omstandigheden, terwijl dat voor de ontwikkelingslanden niet het geval is. Ze zeggen dat er bij hen ook verschillen zijn, en dat dat ook zo in de tekst moet komen.

Amerika heeft gereageerd door te stellen dat dit de tekst totaal onevenwichtig zou maken.  Dit werd onthaald op boegeroep, en een scherpe reactie van Zuid-Afrika.  Die zeiden dat de uitspraken van Amerika om alle landen over 1 kam te scheren zonder grond is, en dat ze verwachten dat Amerika zelf meer inspanningen doet.

13:30 (Bali) 6:30 (Brussel)

Ondertussen zijn Ban Ki Moon en de Indonesische president komen pleiten voor de nodige compromisbereidheid.

Nu gaat de zitting verder.

12:08 (Bali) 5:08 (Brussel)

COP 13 Bali Indiase delegatie
Nog steeds schorsing. De voorzitter wou terug beginnen rond 11 u, maar kreeg prompt India en China over hem, omdat er parallel nog steeds vergadering/consultatie was van de G77. Dus opnieuw schorsing, ondertussen zijn we al geschorst sinds 9:30 (Bali) deze morgen. 2,5 uur dus. Ben voor de veiligheid mijn bagage al gaan halen.

India & China blokkeren, schorsing van de sessie

India kan niet akkoord gaan met de tekst voor de ontwikkelingslanden. In dat stuk tekst staat er meetbare, rapporteerbare en verifieerbare mitigatie acties moeten genomen worden door de ontwikkelingslanden, in een context van duurzame ontwikkeling, ondersteund door technologie en ondersteund door fianciering en capacity building.

India wil het eerste gedeelte van de zin weg, en dat op het einde toevoegen, zodat het enkel betrekking heeft op de support en niet op de acties die ontwikkelingslanden moeten nemen om klimaafopwarming af te wenden.

China heeft geantwoord dat er moet geconsulteerd worden binnen de G77: ontwikkelingslanden + China.

En dus nu is de sessie geschorst voor 20 minuten. Druk informeel overleg aan de gang. We zijn er nog altijd niet.

UPDATE: we zijn al meer dan een uur later. Er is nu sprake van het stuk tekst vooraan én achteraan in de zin te zetten.

Teleurstelling

Ja, ik ben teleurgesteld. Het akkoord dat zich gisterenavond aftekende, en dat hier waarschijnlijk over een uurtje of twee officieel bekrachtigd wordt bevat niet wat vele mensen hier en elders ervan verwachtten.

Na alle informatie, alle gegevens, de IPCC rapporten blijkt de wereld niet klaar om af te spreken hoeveel broeikasgassen ze gaan reduceren. De wereld is alleen maar klaar om te zeggen dat ze dat zullen bepalen de komende twee jaar.

Ja, er zitten zeker goede dingen in. Over adaptatie, technologie-overdracht. Er is een proces afgesproken om tegen 2009 klaar te zijn met een nieuw globaal klimaatakkoord. Maar de tekst is ambigu, kan naargelang in verschillende richtingen geïnterpreteerd worden. In de beslissing over de Roadmap wordt in de preambule in een voetnoot verwezen naar het IPCC. Er is slechts sprake van deep cuts, maar zonder te zeggen wat deep is.

Voor de industrielanden staat er:

measurable, reportable and verifable nationally appropriate mitigation commitments or actions, including quantified emission limitation and reduction objectives, by all developed country Parties, while ensuring the comparability of efforts among them, taking into account differences in their national circumstances.

Voor de eerste keer is er een optie dat Amerika mee in het bad gaat. Maar ze kunnen er evengoed nog vanonder muizen. En er staan geen getallen in, alleen dat ze vergelijkbare inspanningen gaan doen. Of je kan ook interpreteren dat als hun nationale omstandigheden anders zijn, ze toch een opt-out willen. Maar er is een proces. Dus de komende twee jaar zullen cruciaal zijn in de strijd tegen de klimaatcrisis.

De deur staat op een kier. Maar de grendel zit er nog op. En ze kan even makkelijk, met een zuchtje wind terug dicht waaien.

00:27 (Bali) 17:26 (Brussel)

Geen nieuws.  Gerucht: plenaire vergadering om 8u ’s morgens, persconferentie Ban Ki Moon om 11u.  Ander gerucht: ten vroegste om 8u.

23:07 (Bali) 16:07 (Brussel)

We zijn gaan eten.  Nu is het wachten.  Het kan nog uren duren.  Mijn vlucht is morgen om 19u (Bali time).