Welkom in Tsjeevtsjenië

Uit het regeerakkoord:

 • De regering zal het activeringsbeleid evalueren en lessen uit deze evaluatie trekken teneinde de begeleiding van de werkzoekenden in het kader van een opgevoerde opvolging te verbeteren.
 • Voor wat betreft de federale culturele instellingen zal de regering erover waken om, na het advies van alle betrokken actoren te hebben ingewonnen, een nieuw modern cultuurplan in te dienen
 • De regering stelt voor om een ambitieus plan uit te voeren inzake terugdringen van armoede en verhoging van de koopkracht

 • Ze zal een uitgebreide raadpleging organiseren om zo snel mogelijk tot concrete engagementen te komen voor de best mogelijke coördinatie tussen de verschillende plannen m.b.t. het leefmilieu
 • De regering zal de Gewesten voorstellen hun krachten te bundelen met die van de federale overheid om de investeringen in zuinige energie en in werk in die sector te bevorderen
 • De versterking van de concurrentie […] zal gepaard gaan met een echt sociaal energiebeleid, dat aan particulieren, en in hetbijzonder personen met een bescheiden inkomen, zal toestaan om hun rekening te betalen en hun verbruik te behouden, met name door een evaluatie, een betere coördinatie en zelfs een eventuele hervorming van de bestaande instrumenten om de toegang van particulieren tot de aangeboden steunmaatregelen te vergemakkelijken.
 • Om de Kyoto-doelstellingen en de Europese en internationale verplichtingen na te leven […], zal de regering voor het einde van juni 2008 een groep van nationale en internationale experts onder andere het IPCC installeren, om te onderzoeken wat op middellange en lange termijn de ideale energiemix in België moet zijn.
 • Voor de schoolgebouwen, ziekenhuizen, rusthuizen, gehandicaptenhomes, … bestudeert de regering de haalbaarheid van een vermindering tot 6% van het btw-tarief op energiebesparende bouw- en renovatiewerken en voor het gebruik van vernieuwbare energie
 • De regering overweegt voor elke politiezone maximale interventietijden in te voeren voor dringende oproepen.
 • Met het oog op een betere verdeling van de beschikbare middelen, zal de regering, in overleg met de betrokken actoren, een reflectie maken over de omvang van de gerechtelijke arrondissementen, de structuur van de eerstelijnsrechtbanken, de geïntegreerde eerstelijnsparketten en het aantal rechtbanken.

 • De regering steunt een grondige modernisering van het familierecht en nodigt de parlementaire meerderheid uit om wetgevende initiatieven te nemen of te steunen

 • Omdat het goede functioneren van de inlichtingendiensten bij dit alles essentieel is, zal de regering op basis van een audit nagaan of en hoe de werking kan verbeterd worden (over terrorisme)

 • Voor contractuele personeelsleden gaat de regering na hoe loopbaanperspectieven kunnen worden gecreëerd.

 • De regering onderzoekt hoe het reglementair vastgestelde personeelsstatuut in al zijn aspecten kan worden vereenvoudigd

 • De regering zal preciseren hoe de universele dienstverlening moet gewaarborgd en gefinancierd worden (over de Post)

 • Om het autogebruik te verminderen in het woon-werkverkeer, zal de regering overleg plegen met de sociale partners over het aanmoedigen van het openbaar vervoer

Om het af te leren:

 • De regering engageert zich ertoe om het totale aandeel van de patiënten niet verder te laten toenemen en waar nodig gericht terug te dringen o.m. inzake ziekenhuisfacturen. (U mag niet meer ziek worden, en anders zal u ervoor betalen?)

Met dank aan Wim.

Advertenties

2 comments so far

 1. leen on

  Ik zou er nog bijna mee kunnen lachen, moest het niet zo triestig zijn!

 2. Karel on

  Korte samenvatting:
  Deze regering overweegt de mogelijkheid te bestuderen de haalbaarheid van een ambitieus plan te bespreken met de actoren om zodoende meer rond de pot te draaien, voor zoverre dat nog mogelijk is.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: