Archive for november, 2008|Monthly archive page

Facebook

Mijn blog schiet erbij in, waarvoor excuses.  Deze pagina is de schuld.

Een update:

  • Ik ben afgestudeerd!  Nooit meer examens, heb ik me plechtig voorgenomen.
  • In het parlement ben ik erg actief geweest rond een wetsontwerp van Paul Magnette over gastransit.  Om gas door de Belgische leidingen te sturen bijvoorbeeld naar Engeland, moeten de shippers een tarief bepalen.  Het wetsontwerp van Magnette ging over de manier waarop dat tarief moet bepaald worden.  De uitbating van de leidingen is een wettelijk monopolie, in handen van Fluxys.  En dus vind ik, en ik niet alleen, dat dat tarief moet gereguleerd worden op basis van de reële kosten, plus een billijke winstmarge.  De regulator vindt dat ook, de regulatoren in andere landen vinden dat ook, en alle landen doen dat zo, uitgezonderd Engeland.  Mijn collega, Willem-Frederik Schiltz van de Open VLD vindt dat ook.  Iedereen vindt dat zowat, maar dat is buiten Magnette gerekend.  Raar zou u zeggen.  Maar dit is de reden waarom.  Het hele ontwerp (dit en nog een andere bepaling), komen vooral goed uit voor Suez.  Luttele momenten na de stemming in de Kamer kondigde Hansen, baas van Electrabel, op een meeting aan dat hij de federale regering zou helpen met die 250 miljoen.  Een toeval?  Ik denk het niet.
  • Het is de tijd van begroting, beleidsnota’s, programmawet en wet diverse bepalingen.  Lange zittingen, teksten die laat toekomen, niet volledig zijn, …  Maar boeiend!

 

    Advertenties