Archive for december, 2008|Monthly archive page

Metaal

Ik heb een fascinatie voor grote industriële processen, zoals staal.  Toen Vera Dua uitgenodigd was bij Sidmar in Gent stond ik dus te springen om mee te gaan.  Zeker de site in Gent is een indrukwekkende site want 1 van de meest geïntegreerde in Europa.  Ze hebben de hele ketting, van de grondstoffen tot het afgewerkt product. Er is ook eens een meeting geweest met de groep ArcelorMittal en de Europese Groenen.  Omdat ik de dag nadien examen IPR had kon ik er niet bij zijn.  U raad het al, ik heb er nog steeds spijt van.

Ik heb wel een bijzonder wrang gevoeld bij de betoging van de metallo’s gisteren die vrezen dat het Europese Klimaatplan hen jobs zal kosten.  En dan komt onmiddellijk staal weer in de picture, want 1 ton staal staat gelijk aan bijna 2 ton CO2.  In Europa, want in China wordt dat 4 ton CO2.  De metallo’s kwamen op straat of ze vrezen voor hun jobs.  Ik betwijfel of hun inschatting juist is.

Midden jaren ’70 werkten 998.000 mensen in de staal in West-Europa.  In 2004-2005 waren dat er nog 247.000.  Een grote afname.  Niet te wijten aan klimaatdoelstellingen.  Vorig jaar vroeg Mittal extra rechten om zijn hoogovens in Wallonië langer open te houden.  Hij kreeg ze, ze staan op zijn rekening, maar zijn ovens zijn tijdelijk gesloten.  De mensen staan op de dop.

Ik ben er echt van overtuigd dat Merkel het bij het verkeerde eind heeft dat ze nu de klimaatdoelstellingen wil verzwakken met als argument de auto- en staalindustrie.  Wat is de garantie dat die jobs beschermd zijn als de klimaatdoelstellingen verzwakt worden?  De ene studie na de andere, ook bij ons van het Planbureau, wijst ondertussen uit dat die doelstellingen goed zijn voor de werkgelegenheid.  Zelfs een studie van het Europese vakverbond stelt dat.  Zij zeggen dat de werkgelegenheid in Europa zal stijgen met 1,5% door de klimaatdoelstellingen.  Ja, er zullen jobs verloren gaan, maar de jobs die erbij komen overtreffen het verlies.  2 miljoen alleen al in de herniewbare energiesector, maar 10% energiebesparing in energieintensieve industrie levert ook 91 000 extra netto jobs op.

Werkgelegenheid is hier een vals argument.  Waarom wil de bestaande industrie extra rechten, om de kosten te drukken.  Om veel en extra makkelijke winst op te strijken.  Ze gijzelen daarvoor hun werknemers.  Ik wil dat iedereen die vandaag in de staal werkt over 5 of 10 jaar niet op straat staat.  En politici moeten nu het voortouw nemen voor verandering.  Niet sectoren steunen die sowieso verliezen, maar sectoren steunen waarvan we weten dat ze gaan winnen.

De mensen die vandaag aan de dop staan in Seraing hebben niets gewonnen bij hun extra gratis rechten.  Nu verder doen zoals gewoonlijk is al de staalarbeiders in hun gezicht uitlachen en onder 1 hoedje spelen met Lakshmi Mittal.  Politici die werkgelegenheid serieus nemen, moeten beginnen met de klimaatdoelstellingen ernstig te nemen.

Advertenties